به نیازمندی من خوش آمدید
آگهی های ویژه

تجهيزات پزشكي

بنر
تازه های تجهيزات پزشكي - لوازم

میز ترازو   طرح آلمانی به آزماسکوسامان

میز ترازو طرح آلمانی به آزماسکوسامان

تهران ۱۴ ساعت قبل
کانتر پذیرش به آزماسکوسامان

کانتر پذیرش به آزماسکوسامان

تهران ۱۴ ساعت قبل
میز ترازو‎‎طرح سوئدی به آزماسکوسامان

میز ترازو‎‎طرح سوئدی به آزماسکوسامان

تهران ۱۴ ساعت قبل
سکوهای مخصوص دندان پزشکی

سکوهای مخصوص دندان پزشکی

تهران ۱۴ ساعت قبل
کفپوش اپوکسی به آزماسکوسامان

کفپوش اپوکسی به آزماسکوسامان

تهران ۱۴ ساعت قبل
تجهیزات آزمایشگاهی به آزماسکوسامان

تجهیزات آزمایشگاهی به آزماسکوسامان

تهران ۱۴ ساعت قبل
هودهای سقفی،کانوپی هود

هودهای سقفی،کانوپی هود

تهران ۱۴ ساعت قبل
هود پاتوبیولوژی

هود پاتوبیولوژی

تهران ۱۴ ساعت قبل
هود لامینار (میکروبیولوژی)کلاس 3

هود لامینار (میکروبیولوژی)کلاس ۳

تهران ۱۴ ساعت قبل
هود پی سی آر

هود پی سی آر

تهران ۱۴ ساعت قبل
هود شیمی درمانی

هود شیمی درمانی

تهران ۱۴ ساعت قبل
هود لامینار ( میکروبیولوژی ) کلاس 2 وتیپA

هود لامینار ( میکروبیولوژی ) کلاس ۲ وتیپA

تهران ۱۴ ساعت قبل
هودهای بازوئی

هودهای بازوئی

تهران ۱۴ ساعت قبل
هود شیمیایی

هود شیمیایی

تهران ۱۴ ساعت قبل
سکوبندی آزمایشگاه به آزماسکوسامان

سکوبندی آزمایشگاه به آزماسکوسامان

تهران ۲ روز پیش
هواساز به آزماسکوسامان

هواساز به آزماسکوسامان

تهران ۲ روز پیش
فن و هواکش به آزماسکوسامان

فن و هواکش به آزماسکوسامان

تهران ۲ روز پیش

بنر